Analiza wody basenowej na obecność bakterii

Obiekty rekreacyjne zapewniające dostęp do basenu, mają obowiązek zamieszczania komunikatu informującego o jakości wody. Każda aktualna analiza wody basenowej musi być w nim uwzględniona, gdyż stanowi ona potwierdzenie, iż nie ma ryzyka dla zdrowia osób korzystających

z pływalni.Tego rodzaju informacji często poszukują użytkownicy basenów. Rzadziej jednak zwracają uwagę na regulaminy, które określają w jaki sposób powinni zachowywać się podczas pobytu na pływalni. Wiele osób bagatelizuje tego rodzaju instrukcje, stwarzając w ten sposób ogromne zagrożenie dla zdrowia. Woda w basenie sprzyja nagromadzeniu substancji szkodliwych przenoszonych przez uczestników kąpieli. Dlatego osoby zarządzające pływalniami są zobowiązane do regularnego pobierania próbek, w oparciu o które prowadzona będzie analiza wody basenowej, gdyż przepisy stawiają ściśle określone wymagania względem jej jakości.Kluczowe znaczenie w tym kontekście mają normy dotyczące obecności mikroorganizmów – bakterii, grzybów oraz alg, które mają tendencję do namnażania się w środowisku wodnym. Podstawę stanowi analiza wody basenowej pod kątem występowania takich drobnoustrojów jak: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) oraz gronkowca złocistego, gdyż mogą one doprowadzić do rozwoju wielu poważnych chorób.Analizawody.pl oferuje klientom szeroki wachlarz akredytowanych badań laboratoryjnych. Wśród nich znajduje się analiza wody basenowej w pływalniach prywatnych i publicznych. Możliwa jest kontrola jakości wody w brodzikach, jacuzzi, wannach Spa i innych urządzeniach wykorzystywanych

w celach wypoczynkowych, zdrowotnych. W ofercie dostępne są badania mikrobiologiczne oznaczające ilość bakterii Legionella sp. występujących w ciepłej wodzie. Akredytacja, którą dysponuje laboratorium stanowi gwarancję rzetelności i poufności prowadzonych badań, w zakresie zgodnym z wymogami. Szczegółowe informacje związane z prezentowaną ofertą dostępne są na stronie http://analizawody.pl/20-zestawy.HYDROCHEMIA
Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 819 28 64

Zobacz także:

Regały magazynowe wysokiego składowania

Regały magazynowe wysokiego składowania

Jednolite standardy

Jednolite standardy

Rzeczoznawstwo, wyceny i doradztwo dla biznesu

Rzeczoznawstwo, wyceny i doradztwo dla biznesu